Екипът на Учебен център Респект има удоволствието да ви приветства и представи дейността си. Учебният център провежда подготовка по български език и литература, математика, история и чужди езици. Предлаганото обучение е както за ученици, така и за възрастни. Залагаме на уважението, дисциплината, авторитета, амбицията и настроението.

Всичко, което искаме, можем да постигнем. Един от начините е, заедно, в Учебен център Респект. Надяваме се да харесате нашия начин на предлагане на знания и личностно израстване. Смятаме, че ползата би била взаимна. Заниманията в Учебен център Респект се провеждат в групи между 3/5/7 души, но не изключваме и индивидуалното обучение.

Учебните занятия в групите за ученици целят по-пълно усвояване на преподавания в училище материал и поддържане на задълбочени и трайни знания, както и успешна подготовка за зрелостни изпити и кандидатстване във ВУЗ. Споделяме виждането, че добрите резултати се постигат с професионална обучителна методика, лична мотивация и правилен подход, съответстващ на индивидуалните потребности на всеки курсист. Свързваме усвояването на знания с желание, амбиция и постоянство. Обучението в Учебен център Респект се провежда от квалифицирани преподаватели с необходимия професионален опит. Приемете пожеланията ни за едно успешно начало!