За деца и възрастни

В курса се научава:

  • Техника за правоговор, сила, тембър и яснота на гласа
  • Развиване на въображение и ярка индивидуалност
  • Обогатяване на изказа, формиране на стилно поведение
  • Работа върху отстраняване на говорни дефекти

Мотивация за избор на курса:

  • Придобиване на самоувереност
  • Развиване на емоционална интелигентност
  • Усъвършенстване на вербална и невербална комуникация
  • Овладяване на способността за абстрактно мислене
  • Развиване на добра памет