Антонио Гинев

Преподавател с над 20 годишен опит в подготовката по български език и литература на ученици и студенти. Автор е на учебници по литература за гимназиалния курс, учебни помагала за подготовка за зрелостни изпити и писане на трансформиращ преразказ.

Водил е упражнения по писане на есе в курса по общообразователна подготовка по български език в Нов български университет и е участвал в комисията по оценяване на изпитни работи на студенти.

Ръководител на учебен профил за медии и култура „Издателски дейности и масови комуникации“. Води клубни дейности за ученици по семиотика, писане на есе и творческо писане. Участвал е в комисията на МОН при оценяване на учебниците по литература за XII клас. Оценител на изпитни работи за матура през 2018-2019 г.