За деца и възрастни

 

В курса се научава:

  • Работа с разнообразни художествени методи: рисуване, керамика, колаж, глина.
  • Познание за себе си и другите
  • Техники за справяне с агресията, неувереността

 

Мотивация за избор на курса:

  • Нов поглед върху емоции и чувства
  • Овладяване на психологическия стрес, тревожност, ниско самочувствие
  • Развиване на творческо въображение
  • Придобиване на позитивна нагласа
  • Откриване на индивидуални потребности и цели