Курсове за поддържане и надграждане на знанията в училище 4-12 клас

Курсове по

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чуждоезиково обучение (английски, немски, руски, френски, испански език)

С обучението се постига

  • Подготовка на домашни работи
  • Отстраняване на пропуски
  • Допълнителни упражнения
  • Подготовка за контролни, класни, изпити, олимпиади

Начин на провеждане

2 учебни часа веднъж седмично с допълнително уточняване на графика съобразно училищната смяна