Курсове за поддържане и надграждане на знанията в училище 4-12 клас

Курсове по

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чуждоезиково обучение (английски, немски, руски, френски, испански език)

С обучението се постига

  • Подготовка на домашни работи
  • Отстраняване на пропуски
  • Допълнителни упражнения
  • Подготовка за контролни, класни, изпити, олимпиади

Начин на провеждане

2 учебни часа веднъж седмично с допълнително уточняване на графика съобразно училищната смяна

Плащане

  • До 5-то число на текущия месец
  • Месечна такса в размер на 56 лева /7 лв/учебен час/ в група 5 – 10 души
  • Месечна такса в размер на 80 лева /10лв /учебен час/ в група 2 – 4 души