• От 7:30 до 12:30 или от 13:30 до 19:00
 • Полудневна
 • Месечна такса 290 лв.
 • От 7:30 до 19:00
 • Целодневна
 • Месечна такса 360 лв.
 • Oт 7:30 до 12:30 или от 13:30 до 19:00
 • Полудневна
 • Месечна такса 180 лв.
 • От 13.09.2019 до 30.04.2020; събота от 10:00 до 12:30 или от 13:00 до 15:30
 • 100 учебни часа
 • Цена: 10 лв./уч.час
лого-учебен-център-респект-софия
 • График според училищната смяна
 • 8 учебни часа месечно
 • Цена: 10 лв./уч.час
 • Вторник и четвъртък от 18:00 до 20:30
 • 24 учебни часа месечно
 • Цена: 10 лв./уч.час
 • Уточняване на график при сформирана група
 • 50 учебни часа
 • Цена: 10 лв./уч.час
 • Събота и неделя от 9:00 до 17:30
 • 16 учебни часа
 • Цена: 10 лв./уч.час.
 • Събота от 10:00 до 12:30
 • 12 учебни часа месечно / 3 часа седмично
 • Цена: 10 лв./уч.час
  (група 2-5 души)
 • Уточняване на график при сформиране на група
 • 8 часа месечно / 2 часа седмично
 • Цена: 10 лв./уч.час
  (група 2-5 души)
 • Уточняване на график при сформиране на група
 • 8 часа месечно / 2 часа седмично
 • Цена: 10 лв./уч.час
  (група 2-5 души)
 • Уточняване на график при сформиране на група
 • 8 часа месечно / 2 часа седмично
 • Цена: 10 лв./уч.час
  (група 2-5 души)