• От 8:30 до 12:30 или от 13:30 до 17:30
 • 4 часа дневно
 • Месечна такса 220 лв.
 • От 8:30 до 17:30
 • 8 часа дневно
 • Месечна такса 280 лв.
 • Oт 8:30 до 12:30 или от 13:30 до 17:30
 • 4 часа дневно
 • Месечна такса 160 лв.
 • От 13.09.2019 до 30.04.2020; събота от 10:00 до 12:30 или от 13:00 до 15:30
 • 100 учебни часа
 • Такса 700 лв.
лого-учебен-център-респект-софия
 • График според училищната смяна
 • 8 учебни часа месечно
 • Месечна такса 56-80 лв.
 • Вторник и четвъртък от 18:00 до 20:30
 • 24 учебни часа месечно
 • Месечна такса 56-80 лв.
 • Уточняване на график при сформирана група
 • 50 учебни часа
 • Група 5-10 души - 350 лв Група 2-4 души - 500 лв
 • Събота и неделя от 9:00 до 17:30
 • 16 учебни часа
 • Такса 120 лв.
 • Събота от 10:00 до 12:30
 • 12 учебни часа месечно / 3 часа седмично
 • Месечна такса 56-80 лв. (според броя курсисти)
 • Уточняване на график при сформиране на група
 • 8 часа месечно / 2 часа седмично
 • Месечна такса 56-80 лв. (според броя курсисти)
 • Уточняване на график при сформиране на група
 • 8 часа месечно / 2 часа седмично
 • Месечна такса 56-80 лв. (според броя курсисти)