Дочка Павлева

Дългогодишен преподавател с придобити специализации в областите култорология, история на изкуството, педагогика, философия, психология на изобразителното изкуство, дърворезба и вътрешна архитектура, мебелно чертане. Възпитаник и последовател на Тревненската школа, Средно специално художествено училище за приложни изкуства гр. Трявна, Софийски университет ,,Св. Климент Охридски”