Дърворезбата е:

 • Форма на художествена обработка на дървесината
 • Изкуство за хора с усет към красотата
 • Достъпна за всяка възраст и професия

В курса се научава:

 • Информация за инструментите за работа
 • Теоретични знания за изкуството
 • Да се изработват произведения от дърво

Мотивация за избор на курса:

 • Докосване до българските занаяти и традиции
 • Работата с дърво носи спокойствие и уют
 • Откриване на ново хоби

Начин на провеждане:

 • 2 учебни часа седмично с възможности за определяне на график

Плащане:

 • До 5-то число на текущия месец
 • Месечна такса от 56 лева /7 лв/учебен час/ с включени материали в група 5 – 7 души
 • Месечна такса от 80 лева /10 лв /учебен час/ с включени материали в група 2 – 4 души

Разгледайте някои от творбите на нашите преподаватели