ДЪРВОРЕЗБА

Мотивация за избор на курса по дърворезба:
докосване до българските занаяти и традиции
нови усещания придобити по един различен път на развитие
работата с дърво носи спокойствие и уют
придобиване на способност за изработване на уникални произведения
възможност за откриване на ново хоби

Дърворезбата е:
форма на художествена обработка на дървесината
изкуство за хора с усет към красотата
достъпна за всяка възраст и професия