Дърворезбата е:

  • Форма на художествена обработка на дървесината
  • Изкуство за хора с усет към красотата
  • Достъпна за всяка възраст и професия

В курса се научава:

  • Информация за инструментите за работа
  • Теоретични знания за изкуството
  • Да се изработват произведения от дърво

Мотивация за избор на курса:

  • Докосване до българските занаяти и традиции
  • Работата с дърво носи спокойствие и уют
  • Откриване на ново хоби

Начин на провеждане:

  • 2 учебни часа седмично с възможности за определяне на график

Разгледайте някои от творбите на нашите преподаватели и ученици