Евгения Стойнева

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО РУСКИ ЕЗИК
Преподавател по руски език с над 35 годишен опит. Участия и призови постижения при подготовката и представянето български ученици на олимпиади на национално и международно ниво, включително първо място на Олимпиадата в Москва „Русский мир – симфония языка и культуры” през 2017 г., участие във „Фестиваль русского языка и компьютерные коммуникации” в Подмосковието за трето поредно лято, от 2016 г.

Притежава квалификация „Бизнес руски” с успешна дългогодишна корпоративна практика.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО СРЪБСКИ ЕЗИК
Преподавател с опит в правилното предаване на знания с цел общоразговорна или бизнес комуникация.