ЕЗИКОВА КУЛТУРА, РЕТОРИКА И ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Лектори:
Антонио Гинев – преподавател по български език и литература
Кирил Кирилов – преподавател по актьорско майсторство

Словото не е само звук или писменост. То е сила, дадена на човека да управлява живота си. Начинът на неговата употреба превръща хората в успешни личности, защото словото и езикът имат притегателна сила.

Консулта – обучения и семинари и Учебен център Респект организират двудневен семинар по Езикова култура, реторика и емоционална интелигентност.

Той е предназначен за ръководители, мениджъри (лидери) на отдели, специалисти по продажби маркетинг, юристи, учители, служители от държавната администрация и всички, за които вербалната комуникация е определяща за успеха на тяхната професионална мисия.

В темите по езикова грамотност и култура ще бъдат разгледани основните правописни и правоговорни принципи за структуриране на въздействаща и запомняща се реч.
Ще се разгледат правилата за писмено общуване в деловата кореспонденция – визитка на личната и фирмена репутация.

С лекциите по реторика и емоционална интелигентност курсистите ще бъдат запознати и тренирани в завладяващите техники на ораторското майсторство, в средствата за въздействие на другите срез словото и в умението да управляват емоциите си.

Пълната програма и финансови условия можете да намерите тук!