Учебен център „Респект” предоставя за ползване четири учебни зали предназначени за организиране и провеждане на бизнес срещи, обучения или представяния.

 

Цени

Цял ден (8 астрономически часа от 9.00 до 17.00 ч.) – 200 лв.
Половин ден (4 астрономически часа) – 100 лв.
1 астрономически час – 30 лв. (възможност за почасово ползване между 17.00 и 22.00 часа)

Условия

Плащането става по банков път
Ползването на залата включва времето на посрещане/изпращане/настаняване
Запазването на зала се гарантира от заплащане на цената поне 5 дни предварително