Любомир Янакиев

Любомир Янакиев – дългогодишен преподавател по математика на ученици и студенти, с богат опит в учебно-преподавателската си работа, и доказани добри резултати!

Гарантира успех на всеки, който се заеме сериозно с поставените задачи!

Няма наука, до която може да стигнете по преки пътища. За да успеете е нужен не ентусиазъм и вдъхновение, а много труд, упорита и последователна работа.

Обучението и работата с деца изискват не само задълбочени познания и желание за работа, но и стремеж към успех. Повечето хора никога не разбират колко лесна и интересна е математиката. Убеждавани са, че математиката не е за всеки и не намират учителите които да повярват в тях.  Моята цел е обучението по математика да бъде на леснодостъпен и разбираем език за учениците (Така учениците биха развили пълния си потенциал). Обучението допълва уроците в училище и дава по-добра подготовка на:
зрелостници, подготвящи матура по математика;
ученици, кандидатсващи в елитни гимназии.