Надежда Симеонова

Дългогодишен преподавател на ученици и възрастни. Преводач. Постигане на всички необходими цели в усвояването на езика.