БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

Български език за чужденци /възрастни и деца/

Курсът предлага:
форми, методи и продължителност на провеждането в зависимост от конкретните цели на групата.
преподаване и материали съобразени с ползвания чужд език
доказан опит и резултати на преподавателите

Презентационни умения, реторика, овладяване на аудиторията

Аудитория към която е насочен курсът:
лица, упражняващи дейности в сферата на комуникациите, бизнеса, посредничеството, HR, мениджмънт и всички търсещи по-добро ниво на представяне

Ползи от курса:

усвояване на граматическите правила, пунктуацията, структурата на изречението
овладяване на правилата при деловата кореспонденция, условие за фирмена репутация
правилен и подходящ изказ
увереност в общуването
знания за невербалната комуникация
постигане на желано въздействие върху аудиторията

Продължителност и условия на курса:

кратък курс – съботно-неделен, 16 учебни часа, 120 лева. Вж. програмата на курса
месечен – два пъти в седмицата /вторник и четвъртък/, 24 учебни часа по 3 учебни часа от 18 до 20.30 часа, 112 лева
групи: 5-16 души
Начин на плащане:
по банков път по сметка на ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД, Банка:UniCredit Bulbank, IBAN:BG61UNCR70001522960470, BIC:UNCRBGSF

предварително запитване на тел. 0878 390 412, e-mail: respectschool@abv.bg