БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ

Зрелостният изпит по български език и литература е задължителен за всички български граждани, желаещи да получат диплома за завършено средно образование. С този изпит се удостоверява официално, че завършващите средно образование в България имат необходимата езикова и литературна подготовка, за да продължат образованието си във висше училище или за да започнат работа.

Задължителният зрелостен изпит се базира върху изисквания, за които в областта на образование в средното училище има консенсус, че са задължителни за зрелостниците.

Зрелостниците са обучавани по програми от различните учебни години, при които имат възможност да усвоят оптимум от знания и овладеят компетенциите, необходими за успешен изпит.

В курса за подготовка се изясняват следните аспекти: форматът на задължителния зрелостен изпит по български език и литература; изискваните учебно съдържание и оценявани компетенции по български език и литература.