БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ

Подготовка за матура след 7 и 12 клас

Кандидатстване във ВУЗ

Поддържане и надграждане на знанията в училище 4-12 клас

Подготовката по български език включва:

– целогодишно обучение от 100 учебни часа за подготовка за матура, провеждани веднъж седмично /събота или неделя/ по 4 учебни часа. Пакетът на курса съдържа разработени теми, анализи, тестове изцяло свързани с критериите за изпитния формат;

– възможност за 3 месечни курсове от 50 учебни часа за подготовка за матура, разпределени веднъж седмично по 4 часа;

– провеждане на обучение веднъж седмично по два учебни часа с цел поддържане на знанията, отстраняване на пропуски и надграждане нивото в училище.

С обучението се постига:

– усвояване и структуриране на знанията, необходими конкретно за изпитния формат;

– съобразяване и адекватност към критериите за оценяване на изпитните работи;

– придобиване на увереност и стил;

– работа с материали, разработени от преподавателите;

– провеждане на тестове и развиване на уменията за литературно писане.