ГРАФИК И ЦЕНИ

МАТЕМАТИКА

Преподавател: Любомир Янакиев

 • Подготовка на зрелостници за матура;
 • Подготовка за кандидатстване във ВУЗ;
 • Поддържащо и надграждащо ниво на знания за ученици от 8 до 12 клас.

Пакет на курса за зрелостници и кандидатстващи във ВУЗ: 100 учебни часа с продължителност от 25 септември 2018 г. до 14 април 2019 г. два пъти в седмицата по четири учебни часа, както следва:

Събота: от 14.00 до 17.00 часа

Цена за целия курс – 600 лева /6 лева за учебен час/;

ВАЖНО! НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Съответната сума е възможно да се плати наведнъж, на два пъти или ежемесечно в размер на 96 лева до 5-то число на текущия месец.

Пакет на курса за поддържащо ниво на знания: 56 учебни часа с продължителност от 25 септември 2018 г. до 14 април 2019 г. веднъж в седмицата по 2 учебни часа, както следва:

Събота: от 11.00 до 12.30 часа.

Цена за целия курс – 336 лева /6 лева за учебен час/;

Важно: В зависимост от конкретните нужди и особености на груповото обучение, е възможна промяна в посочения график.

Групи: 5-10 души.

ВАЖНО! НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Съответната сума е възможно да се плати наведнъж, на два пъти или ежемесечно в размер на 48 лева до 5-то число на текущия месец.

 

МАТЕМАТИКА

Преподавател: Максимка Костова

 • Подготовка за кандидат-гимназисти, 7 клас;
 • Поддържащо и надграждащо ниво на знания за ученици от 3 до 12 клас.

Пакет на курса за подготовка на кандидат-гимназисти, 7 клас: 100 учебни часа с продължителност от 25 септември 2018 г. до 14 април 2019 г. веднъж в седмицата по четири учебни часа, както следва:

Събота: от 10.00  до 13.00 часа.

Цена за целия курс – 600 лева /6 лева за учебен час/;

Групи: 5-10 души.

ВАЖНО! НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Съответната сума е възможно да се плати наведнъж, на два пъти или ежемесечно в размер на 96 лева до 5-то число на текущия месец.

Пакет на курса за поддържащо и надграждащо ниво: 56 учебни часа с продължителност от 25 септември 2018 г. до 14 април 2019 г. веднъж в седмицата по 2 учебни часа, както следва:

Събота: от 08.00 до 9.30 часа.

Сряда: от 11 до 12.30 часа;

Допълнитело, след началото на учебната година, в зависимост от училищните смени ще се обяви график и за други дни от понеделник до петък.

Цена за целия курс – 336 лева /6 лева за учебен час/;

Групи: 5-10 души.

ВАЖНО! НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Съответната сума е възможно да се плати наведнъж, на два пъти или ежемесечно в размер на 48 лева до 5-то число на текущия месец.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Преподавател: Антонио Гинев

 • Подготовка на зрелостници за матура, 12 клас;
 • Подготовка за кандидатстване във ВУЗ;

Пакет на курса за зрелостници и кандидатстващи във ВУЗ: 100 учебни часа с продължителност от 25 септември 2018 г. до 14 април 2019 г. веднъж в седмицата по четири учебни часа, както следва:

Събота: от 10.00  до 13.00 часа.

Цена за целия курс – 600 лева /6 лева за учебен час/;

Групи: 5-10 души.

ВАЖНО! НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Съответната сума е възможно да се плати наведнъж, на два пъти или ежемесечно в размер на 96 лева до 5-то число на текущия месец.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Преподавател: Тина Атанасова

 • Подготовка на кандидат-гимназисти, 7 клас;

Пакет на курса за кандидат-гимназисти: 100 учебни часа с продължителност от 25 септември 2018 г. до 14 април 2019 г. веднъж в седмицата по четири учебни часа, както следва:

Събота: от 14.00 до 17.00 часа.

Цена за целия курс – 600 лева /6 лева за учебен час/;

Групи: 5-10 души.

ВАЖНО! НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Съответната сума е възможно да се плати наведнъж, на два пъти или ежемесечно в размер на 96 лева до 5-то число на текущия месец.

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 • Подготовка на зрелостници за матура;
 • Подготовка за кандидатстване във ВУЗ;
 • Поддържащо и надграждащо ниво на знания за ученици от всички класове.

Пакет на курса за зрелостници и кандидатстващи във ВУЗ: 100 учебни часа с продължителност от 25 септември 2018 г. до 14 април 2019 г. два пъти в седмицата по два учебни часа в зависимост от училищната смяна, както следва:

Вторник и четвъртък: от 11.00 до 12.30 часа или от 14.00 до 15.30 часа.

Цена за целия курс – 600 лева /6 лева за учебен час/;

Пакет на курса за поддържащо ниво на знания: 56 учебни часа с продължителност от 25 септември 2018 г. до 14 април 2019 г. веднъж в седмицата по 2 учебни часа в зависимост от училищната смяна, както следва:

Сряда: от 11.00 до 12.30 часа или от 14.00 до 15.30 часа.

ВАЖНО! НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Съответната сума е възможно да се плати наведнъж, на два пъти или ежемесечно в размер на 96 лева до 5-то число на текущия месец.

Цена за целия курс – 336 лева /6 лева за учебен час/;

Важно: В зависимост от конкретните нужди и особености на груповото обучение, е възможна промяна в посочения график.

Групи: 5-10 души.

ВАЖНО! НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Съответната сума е възможно да се плати наведнъж, на два пъти или ежемесечно в размер на 48 лева до 5-то число на текущия месец.

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Преподавател: Веселина Величкова

Пакет на курса за зрелостници и кандидатстващи във ВУЗ: 100 учебни часа с продължителност от 25 септември 2018 г. до 14 април 2019 г. два пъти в седмицата по два учебни часа в зависимост от училищната смяна, както следва:

Събота: 10.00 до 13.00 часа.

Неделя: 10.00 до 13.00 часа

Цена за целия курс – 600 лева /6 лева за учебен час/;

ВАЖНО! НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Съответната сума е възможно да се плати наведнъж, на два пъти или ежемесечно в размер на 96 лева до 5-то число на текущия месец.

Пакет на курса за поддържащо ниво на знания: 56 учебни часа с продължителност от 25 септември 2018 г. до 14 април 2019 г. веднъж в седмицата по 2 учебни часа в зависимост от училищната смяна, както следва:

Събота: 14.00 до 15.30 часа.

Цена за целия курс – 336 лева /6 лева за учебен час/;

Важно: В зависимост от конкретните нужди и особености на груповото обучение, е възможна промяна в посочения график.

Групи: 5-10 души.

ВАЖНО! НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Съответната сума е възможно да се плати наведнъж, на два пъти или ежемесечно в размер на 48 лева до 5-то число на текущия месец.

 

РУСКИ ЕЗИК

Преподавател: Евгения Стойнева

Пакет на курса за зрелостници и кандидатстващи във ВУЗ: 100 учебни часа с продължителност от 25 септември 2018 г. до 14 април 2019 г. веднъж в седмицата по четири учебни часа:

Събота: 10.00 до 13.00 часа.

Цена за целия курс – 600 лева /6 лева за учебен час/;

ВАЖНО! НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Съответната сума е възможно да се плати наведнъж, на два пъти или ежемесечно в размер на 96 лева до 5-то число на текущия месец.

Пакет на курса за поддържащо ниво на знания за ученици от 3 до 12 клас: 56 учебни часа с продължителност от 25 септември 2018 г. до 14 април 2019 г. веднъж в седмицата по два учебни часа.

Допълнитело, след началото на учебната година, в зависимост от училищните смени ще се обяви графикът за дните и часовете от понеделник до петък.

Цена за целия курс – 336 лева /6 лева за учебен час/;

ВАЖНО! НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Съответната сума е възможно да се плати наведнъж, на два пъти или ежемесечно в размер на 48 лева до 5-то число на текущия месец.

 

РИСУВАНЕ

Преподавател: Анелия Александрова

 • Кандидатстване в средните художествени училища;
 • Кандидатстване във ВУЗ;
 • Хоби.

Пакет на курса: 100 учебни часа с продължителност от 25 септември 2018 г. до 14 април 2019 г. веднъж в седмицата по четири учебни часа, както следва:

Събота: от 10.00 до 13.00 часа;

Цена за целия курс – 600 лева /6 лева за учебен час/;

Групи: 5-10 души.

ВАЖНО! НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Съответната сума е възможно да се плати наведнъж, на два пъти или ежемесечно в размер на 96 лева до 5-то число на текущия месец.

 

ПЛЕТЕНЕ

 Преподавател: Слава Антонова

 • Придобиване на знания, развиване на умения, релакс, хоби;

Пакет на курса: два пъти в седмицата по два учебни часа, както следва:

Вторник: от 16.00 до 17.30 часа; от 18.00 до 19.30 часа.

Четвъртък: от 16.00 до 17.30 часа; от 18.00 до 19.30 часа.

Цена: 6 лева на учебен час, съответно 12 лева на посещение, платими като месечна такса съобразно предпочитания брой посещения.

Групи: 5-10 души.