ГРАФИК И ЦЕНИ

Събота: 14.00 – 17.00 часа, български език и литература за матура след 7 клас

Събота: 14.00 – 17.00 часа, български език и литература за матура след 12 клас

Събота: 10.00 – 13.00 часа, математика за матура след 7 клас

Bажно: Избор на възможности при определяне на конкретен график за всички курсове.

ЦЕНИ

Обучение в група от 5 до 10 души – 6 /шест/ лева на учебен час от 45 минути

Обучение в група от 2 до 4 души – 10 /десет/ лева на учебен час от 45 минути

Индивидуално обучение – 20 /двадесет/ лева на учебен час от 45 минути

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Телефон за контакт: 0878 390 412, email: http://respectschool.eu

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва по банков път по сметка на „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД, Банка: UniCredit Bulbank, IBAN: BG61UNCR70001522960470,BIC: UNCRBGSF