ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Курсовете за възрастни се провеждат по следните езици:

1. Руски език;
2. Френски език;
3. Английски език;
4. Немски език;
5. Испански език;
6. Сръбски език;
7. Португалски – бразилски и европейски.

Езиковата подготовка на възрастните се свежда до усвояване на необходимия материал свързан с високо ниво на писмени и говорими умения по изучавания език. Целта е постигане на прецизност в изказа и произношението при ползване на съответния език в бизнес комуникацията, кореспонденцията и свободното общуване.