ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

 

. Руски език

. Френски език

. Английски език

. Немски език

. Испански език

. Португалски език – бразилски и европейски

. Сръбски език

Целта на обучението е съобразена с търсения резултат:

. постигане на знания за съответно ниво на владеене на езика

. общоразговорна или бизнес комуникация

Курсът предлага:

– 50 учебни часа, провеждани веднъж седмично /събота или неделя/ по 4 учебни часа или два пъти седмично по два учебни часа

– гъвкавост и адекватност към възможностите за провеждане и целите на групата

– правилен избор на учебна система и материали

– комуникация с утвърдени професионалисти