ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА УЧЕНИЦИ

Курсовете за ученици се провеждат по следните езици:
1. Руски език;
2. Френски език;
3. Английски език;
4. Немски език
5. Испански език;

Групите за изучаване на избран езиков курс ще се съобразят с целите на обучение на учениците, а именно: изучаване на език за първа година; поддържащо ниво на знания, допълващо и разширяващо обучението по учебния материал в училище; подготовка за кандидатстване.

Подготовка за  зрелостен изпит по чужд език, изцяло съобразена със съответните държавни изисквания. Зрелостниците ще получат задълбочени знания свързани с лексика, граматика, създаване на писмен текст.