ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА УЧЕНИЦИ

 

. Руски език
. Френски език
. Английски език
. Немски език
. Испански език

Цел на обучението:

. подготовка за матура след 12 клас и кандидатстване във ВУЗ

. поддържане и надграждане на знанията в училище 4-12 клас

. подготовка за придобиване на сертификат

Курсът съдържа:

– целогодишно обучение от 100 учебни часа за подготовка за матура, провеждани веднъж седмично /събота или неделя/ по 4 учебни часа. Пакетът на курса е изцяло съобразен с критериите за изпитния формат;

провеждане на обучение веднъж седмично по два учебни часа с цел поддържане на знанията, отстраняване на пропуските и надграждане нивото в училище