МАТЕМАТИКА

Подготовка на ученици от 7 клас за НВО:

Учебните занятия по математика за ученици от 7 клас съдържат 100 учебни часа, в които са разпределени 20 теми и 4 пробни изпита. Всяко занятие се състои от 4 учебни часа по 45 минути и съдържа: теоретична част, упражнения, домашна работа, решаване на тестове и тяхното оценяване.

Занятията на учебните групи ще се провеждат веднъж в седмицата – в събота или неделя.

Подготовка на ученици за:

  1. Кандидатстване след 4 клас;
  2. Поддържане нивото на знания до 12 клас съобразно преподавания учебен материал;
  3. Кандидатстване във ВУЗ;
  4. Подготовка по математика на студенти.
    Целта на провеждане на курсовете е допълване обучението в училище или ВУЗ и предлагане на по-добра подготовка за изпити, класни, контролни, олимпиади. Уроците се провеждат върху съответния текущ материал и са подходящи както ученици, така и за студенти.