МАТЕМАТИКА

. Подготовка за матура след 7 и 12 клас

. Кандидатстване след 4 клас

. Кандидатстване във ВУЗ

. Подготовка на студенти

. Поддържане и надграждане на знанията в училище 4-12 клас

Подготовката по математика включва:

– целогодишно обучение от 100 учебни часа за подготовка за матура, провеждани веднъж седмично /събота или неделя/ по 4 учебни часа. Пакетът на курса съдържа 20 теми и пробен изпит. Всяко занятие се състои от 4 учебни часа по 45 минути и съдържа: теоретична част, упражнения, домашна работа, решаване на тестове и тяхното оценяване;

– възможност за 3 месечни курсове от 50 учебни часа за подготовка за матура, разпределени веднъж седмично по 4 часа;

– провеждане на обучение веднъж седмично по два учебни часа с цел поддържане на знанията, отстраняване на пропуски и надграждане нивото в училище или ВУЗ с цел по-добра подготовка за изпити, класни, контролни, олимпиади. Уроците се провеждат върху съответния текущ материал и са подходящи както за ученици, така и за студенти.