Подготовка за матура по БЕЛ и Математика след 7 и 12 клас (2019 – 2020 г.)

Курсовете обхващат учебния материал съобразно формата за матура

С обучението се постига

* усвояване и структуриране на знанията необходими за изпитния формат

* съобразяване и адекватност към критериите за оценяване на изпитните работи

* придобиване на увереност и стил

* работа с материали, разработени от преподавателите

* добра подготовка от преподаватели с опит на оценители по изпитния формат

Курсът по математика включва

* материал обособен в 20 теми

* теоретична част, упражнения, домашна работа, решаване на тестове и тяхното оценяване

* два пробни изпита

Курсът по български език и литература включва

* тестови задачи от затворен тип и със свободен отговор

* овладяване и прилагане на лексикалната, граматичната, правописната и пунктуационната норма

* създаване на аргументативен текст: интерпретативно съчинение, литературно есе

* два пробни изпита

Условия

Продължителност на всеки от курсовете: 100 учебни часа / 45 минути

Период: 14 септември 2019 г. – 30 април 2020 г.

Време на провеждане: събота по 3 учебни часа: 10.00 – 12.30 часа; 13.00 – 15.30 часа

Важно: Възможност за допълнителен практически курс за упражняване варианти на матура

20 учебни часа / 45 минути, 1 май 2020 г. – 12 юни 2020 г., събота по 3 учебни часа: 10.00 – 12.30 часа; 13.00 – 15.30 часа

Групи: 5 – 10 души

Начин на плащане:

* три равни вноски по 300 лева – до 05.09.2019 г., до 05.12.2019 г., до 05.03.2020 г.

* наведнъж с 10% отстъпка

Цена: 10 лв. / учебен час (групи до 8 души)