Подготовка за матури по БЕЛ и Математика след 7 и 12 клас

Курсовете обхващат учебния материал съобразно формата за матура

С обучението се постига

* усвояване и структуриране на знанията необходими за изпитния формат

* съобразяване и адекватност към критериите за оценяване на изпитните работи

* придобиване на увереност и стил

* работа с материали, разработени от преподавателите

* добра подготовка от преподаватели с опит на оценители по изпитния формат

Курсът по математика включва

* материал обособен в 20 теми

* теоретична част, упражнения, домашна работа, решаване на тестове и тяхното оценяване

* два пробни изпита

Курсът по български език и литература включва

* тестови задачи от затворен тип и със свободен отговор

* овладяване и прилагане на лексикалната, граматичната, правописната и пунктуационната норма

* създаване на аргументативен текст: интерпретативно съчинение, литературно есе

* два пробни изпита

Условия

Продължителност на всеки от курсовете: 100 учебни часа /45 минути

Време на провеждане: събота по 3 учебни часа: 10.00 – 12.30 часа; 13.00 – 15.30 часа.

Възможност за допълнителен график.

Групи: 5 – 10 души

Начин на плащане и отстъпки:

*  120 лв. до 5-то число на текущия месец

*  10% отстъпка при плащане наведнъж

Цена: 10 лв. / учебен час