ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РЕСПЕКТ

/СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ/

 

I. Цели на политиката

1. Усъвършенстване и развитие на фирмената политика по безопасност и здраве при работа в учебен център Респект.
2. Наблюдение на цялостната дейност на учебната работа във връзка със здравето и безопасността на всички участници в дейността на учебния център.
3. Проверка на оценката на риска, обсъждане/оценяване на всички допълнителни мерки за контрол и отражението им върху прилаганите мерки и процедури.
4. Преглед на инцидентите, включително препоръките и оздравителните мерки, за да се предотвратят нови инциденти.
5. Повишаване на културата за превенция на рискове свързани със здравето и безопасността на работа.
6. Осигуряване на доставка на материали, отговарящи на изискванията за безопасност.
7. Запазване на устойчива работоспособност на участниците в дейността на учебния център, профилактика на умората и стреса и постигане на добри резултати в учебния процес и извънучебните занимания.
8. Осигуряване на безопасност на лицата, посещаващи учебния център.
9. Обявяване на политиката на учебен център Респект, запознаването и възприемането й от всички ученици, учители и участници в дейността. 

II. Организация за спазване на противоепидемични мерки

1. Настоящите указания се поставят на видно място на сайта на учебния център и на таблото за обявления.
2. Създава се организация при влизане в учебния център посетителите да почистват ръцете си с дезинфектант за ръце, гел или сапун, като същите се осигуряват на входната врата.
3. Осигуряване на безопасно разстояние между посетителите в помещенията.
4. Максималната хигиена се осигурява чрез строги процедури за редовно почистване и дезинфекция минимум два пъти дневно, в това число на всички контактни повърхности.
5. Провежда се инструктаж на преподавателите за наблюдение проявата на симптоми при ученици и посетители.
6. Извършва се естествена вентилация на помещенията.
7. Осъществява се наблюдение за възможно най-често миене на ръцете със сапун и вода.
8. Редовно, минимум два пъти дневно, се извършва дезинфекция на офис материалите, мишки, клавиатури и други.
9. Настоящата политика се утвърждава със заповед на управителя на учебен център Респект.