Цел на курса

  • Подготовка за кандидатстване в средните училища
  • Подготовка за кандидатстване във ВУЗ
  • Хоби, любителски

Курсът с цел кандидатстване е съобразен с критериите за конкретния изпитен формат.

  • Цена: 10 лв. / учебен час (групи до 8 души)
  • Индивидуално обучение – 20 лева/учебен час

Разгледайте някои от творбите на нашите преподаватели