Цел на курса

  • Подготовка за кандидатстване в средните училища
  • Подготовка за кандидатстване във ВУЗ
  • Хоби, любителски

Курсът с цел кандидатстване е съобразен с критериите за конкретния изпитен формат.

Разгледайте някои от творбите на нашите преподаватели