Тина Атанасова

Професионалист с 25 годишен опит в подготовката по български език и литература на ученици от всички възрасти. Автор на две поетични книги и множество публикации. Член на Съюза на независимите писатели от 2003 година. Разработена програма за подготовка на ученици за явяване на матура след 7 клас.