Чужди езици за възрастни

Целта на обучението е съобразена с търсения резултат:

  • Постигане на знания за съответно ниво на владеене на езика
  • Общоразговорна или бизнес комуникация

Курсът предлага

  • Гъвкавост и адекватност към възможностите за провеждане и целите на групата
  • Правилен избор на учебна система и материали
  • Комуникация с утвърдени професионалисти