Чужди езици за възрастни

 • Английски език
 • Немски език
 • Френски език
 • Испански език
 • Португалски език (бразилски и европейски)
 • Руски език
 • Сръбски език

Целта на обучението е съобразена с търсения резултат:

 • Постигане на знания за съответно ниво на владеене на езика
 • Общоразговорна или бизнес комуникация

Курсът предлага

 • 50 учебни часа, провеждани веднъж седмично (събота или неделя) по 4 учебни часа или два пъти седмично по два учебни часа
 • Гъвкавост и адекватност към възможностите за провеждане и целите на групата
 • Правилен избор на учебна система и материали
 • Комуникация с утвърдени професионалисти

Цени и график

 • Група 5-10 души – 7 лв./учебен час
 • Група 2-4 души – 10 лв./учебен час
 • Индивидуално обучение – 20 лв./учебен час
 • Уточняване на график при сформирана група