Чужди езици за възрастни

Целта на обучението е съобразена с търсения резултат:

  • Постигане на знания за съответно ниво на владеене на езика
  • Общоразговорна или бизнес комуникация

Курсът предлага

  • 50 учебни часа, провеждани веднъж седмично (събота или неделя) по 4 учебни часа или два пъти седмично по два учебни часа
  • Гъвкавост и адекватност към възможностите за провеждане и целите на групата
  • Правилен избор на учебна система и материали
  • Комуникация с утвърдени професионалисти

Цени и график

  • Цена: 10 лв. / учебен час (групи до 8 души)
  • Индивидуално обучение – 20 лв./учебен час
  • Уточняване на график при сформирана група